Inici
Mida text:  Augmentar el zoom Restaurar el zoom Augmentar el zoom   no estils / v.mòbils

Informació de la seu

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Sant Martí Sesgueioles.

L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.


Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

  • Disposició de la Seu Electrònica
  • Disposició de creació i funcionalitat del registre electrònic


Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Sant Martí Sesgueioles que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

  1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
  2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).


Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats

Seu Electrònica
URL: http://www.sesgueioles.cat/seu_electronica/
Emès per a: Sant Martí Sesgueioles
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL


Gestió Tributaria
URL: http://www.diba.cat/municipis/orgt.asp?cdclie=228
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Seu electrònica

Tramitació electrònica
URL: https://tram.ajuntaments.info/tram/372/catala
Emès per a: Consorci Adminsitració Oberta Electrònica de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1- Certificat de dispositiu segur

Perfil del Contractant
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/sesgueioles/customProf
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)


Eines de validació de certificats

  1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp
  2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es


Calendari de dies inhàbils

Any: 2017
Calendari de festius: Accedir

Festes locals:
- 22 d'agost
- 11 de novembre


Sant Martí Sesgueioles · NIF P0822800I
Plaça de l’Ajuntament, s/n. · 08282 Sant Martí Sesgueioles · T. 93 868 11 22 · F. -
Diputació de Barcelona