Inici
Mida text:  Augmentar el zoom Restaurar el zoom Augmentar el zoom   no estils / v.mòbils

Procediment negociat per a l’adjudicació del servei de bar i control d’accés a la Piscina Municipal per aquest estiu 2018

L'Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles ha tornat a obrir un procediment negociat per a l'adjudicació del servei de bar i control d'accés a la Piscina Municipal, durant aquest estiu 2018. El termini per presentar les sol·licituds és fins el 25 de maig de 2018, a les 15 hores.

L'adjudicació consisteix en cobrir temporalment el control d'accés i la gestió del bar de la Piscina Municipal, tenint en compte que el període serà del 23 de juny fins al 2 de setembre, de dilluns a diumenge de 12 a 20h.

Les funcions bàsiques del lloc de treball són controlar l'accés de la piscina municipal, controlar i gestionar el servei de bar sota la seva responsabilitat, netejar l'entorn de la piscina i la zona del bar, així com el buidatge de papereres; i el manteniment de la neteja dels vestidors, serveis WC i neteja de les fulles del vas de la piscina.

Sistema de puntuacions per als aspirants

L'adjudicació dels serveis de bar i control d'accés a la piscina es farà a través d'un sistema de puntuacions, sent adjudicat a l'aspirant que reuneixi més punts abans de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

El sistema de puntuació serà el següent:

  • Estar empadronat al municipi. 1 punt
  • Estar en possessió del Certificat d'escolaritat o titulació equivalent o superior. 1 punt
  • Coneixement del català. 1 punt
  • Haver complert 18 anys d'edat. 1 punt
  • Experiència professional en llocs de similars característiques:
    • Menys d'un any d'experiència. 0'5 punts
    • Més d'un any d'experiència. 1 punt
  • Pla de millora de funcionament i activitats a la piscina-bar. 1 punt

En cas d'empat a punts entre aspirants decidirà la mesa de contractació formada per l'Alcaldia, un regidor i l'Agutzil Municipal.

La resolució de l'adjudicació serà el 29 de maig de 2018, i es farà a través de la publicació al taulell d'anuncis.

Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són les necessàries per prendre part en aquest procediment d'acord amb la normativa vigent i la Llei orgànica de protecció de dades.

piscina municipal

La informació indicada no exiteix o no té privilegis per veure-la.


Sant Martí Sesgueioles · NIF P0822800I
Plaça de l’Ajuntament, s/n. · 08282 Sant Martí Sesgueioles · T. 93 868 11 22 · F. -
Diputació de Barcelona