Obert el procediment per a l’adjudicació del servei de bar i control d’accés de la piscina municipal

Dijous, 16 de maig de 2019 a les 00:00

Obert el procediment d’adjudicació dels serveis de bar i control d’accés a la piscina per la temporada 2019. El termini per presentar les sol·licituds és fins el 31 de maig de 2019 a les 15 hores, i la resolució de l’adjudicació serà el 3 de juny de 2019.

Un any més, l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles ha iniciat el procediment d’adjudicació dels serveis de bar i control d’accés a la piscina per la temporada 2019. La jornada del servei serà des del 24 de juny fins al 1 de Setembre, de dilluns a diumenge de 12 h. a 20 h.

Les funcions i responsabilitats que del procediment són:

  • Control d’accés de la piscina municipal.
  • Controlar i gestionar el servei de bar sota la seva responsabilitat.
  • Neteja de l’entorn de la piscina, de la zona de bar i buidatge de les papereres.
  • Manteniment de la neteja dels vestidors, serveis WC i neteja de les fulles del vas de la piscina.

 

El procediment es farà mitjançant un sistema de puntuacions, sent adjudicat a l’aspirant que reuneixi més punts abans de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds. La puntuació es farà de la següent manera:

a) Estar empadronat en aquest municipi: 1 punt

b) Estar en possessió del Certificat d’escolaritat o titulació equivalent o superior: 1 punt

c) Coneixement del català: 1 punt

d) Haver complert 18 anys d’edat: 1 punt

e) Experiència professional en llocs de similars característiques:

  • Menys d’un any d’experiència: 0,5 punts
  • Més d’un any d’experiència: 1 punt

f) Pla de millora de funcionament i activitats a la piscina-bar: 1 punt

 

En cas d’empat a punts entre aspirants decidirà la mesa de contractació formada per l’Alcaldia, un regidor i l’Agutzil Municipal. La selecció es farà d’acord amb un rigorós ordre de puntuació obtingut. 

El termini per presentar les sol·licituds és fins el 31 de maig de 2019 a les 15 hores, i la resolució de l’adjudicació serà el 3 de juny de 2019.

Darrera actualització: 16.05.2019 | 16:30