BAN MUNICIPAL

Dilluns, 16 de març de 2020

Sobre les mesures excepcionals per evitar la propagació del Coronavirus / COVID-19

D’acord amb les mesures preses en la declaració de l'Estat d'Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

  • Adquisició d'aliments, productes farmaceutics i de primera necessitat.
  • Assistència a instal·lacions sanitàries.
  • Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial.
  • Tornar al lloc de residència habitual.
  • Assitència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.
  • Per causa de força major o per situació de necessitat.
  • Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment llevat que s'acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l'autoritat.

Recomanem també que qualsevol gestió amb l'Ajuntament, per la salut i benestar de tots i totes, es faci per via telemàtica a través del telèfon 93 868 11 22 o e-mail st.martises@sesgueioles.cat. 

Darrera actualització: 16.03.2020 | 10:11