CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D'UN LLOC DE TREBALL DE PEÓ AJUDANT DE LA BRIGADA EN RÈGIM LABORAL FIX (ASSIMILAT GRUP AP) VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL MUNICIPAL, I LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.

Dijous, 25 d’abril de 2024

El ple de l’ajuntament de Sant Martí Sesgueioles, a la sessió ordinària de data 22 d’abril de 2024 va aprovar les bases reguladores que figuren a continuació, temari de l’annex II i instància de sol·licitud a l’annex III, i convocar mitjançant el sistema selectiu de
concurs-oposició, per la cobertura definitiva del lloc de treball de peó ajudant de la brigada municipal.
“BASES PER A LA PROVISIÓ DEFINITIVA MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D'UN LLOC DE TREBALL DE PEÓ AJUDANT DE LA BRIGADA EN RÈGIM LABORAL FIX (ASSIMILAT GRUP AP) VACANT A LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL MUNICIPAL, I LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.

 

S'adjunta l'anunci.

Darrera actualització: 25.04.2024 | 11:43