Convocatòria d'ajuts de fins a 2.000 euros per a persones autònomes

Dilluns, 6 d'abril de 2020 a les 00:00

El termini és del 6 d'abril al 5 de maig de 2020.

A través de la RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril, s’ha aprovat la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència del coronavirus.

Es tracta d’una prestació econòmica única, per un import màxim de fins a 2.000 euros, per a les persones físiques que siguin treballadores autònomes en situació d'alta al règim especial del treballadors autònoms de la Seguretat Social, i amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat ).

Una vegada emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament a través de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) o del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat ).

 

El termini per a la presentació de sol·licituds d'aquest ajut és d'un mes a partir de la data de publicació d'aquesta resolució al DOGC, el dilluns 6 d'abril.

Darrera actualització: 06.04.2020 | 20:02