Procés de selecció per cobrir un lloc de treball per les oficines de l’Ajuntament

Divendres, 5 de maig de 2023

L’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles fa pública, aquest divendres 5 de maig 2023, la base regular per al procés de selecció de personal temporal per ocupar un lloc de suport a les oficines de l’Ajuntament durant els mesos d’estiu.

Les condicions del lloc de treball són de jornada laboral de 20 hores setmanals, 4 hores diàries a convenir, entre les 9 les 14 hores. La retribució mensual en brut és de 550 € , i el tipus de contracte és temporal, per a 2 mesos, el juliol i l’agost.

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de complir els requisits següents:

  • Convocatòria restringida a estudiants de batxillerat o cicles formatius.
  • Tenir entre 16  i 18 anys
  • Parlar i escriure el català.
  • Tenir coneixements d’ofimàtica per a poder portar la gestió de la Revista Margaridó.

Així mateix, per participar en la convocatòria caldrà presentar instància i currículum a les oficines municipals o a traves de la web de l’ajuntament, a partir del dia següent de la publicació al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de l’esmentada convocatòria durant un termini de 5 dies hàbils. Data màxima de presentació de sol·licituds: 12/05/2023

  

Les tasques que es realitzaran al lloc de treball seran:

  • Atenció telefònica i presencial.
  • Confecció de la revista Margaridó amb el suport de la tècnica de comunicació de l’ajuntament.
  • Ajudar als regidors i regidores a organitzar les activitats de Festa Major
  • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
Darrera actualització: 1.06.2023 | 06:39