Portal de Transparència

Informació transparència


Què és la transparència?

Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

El portal de tranparència de l''Ajuntament el trobareu a l'enllaç següent:  https://www.seu-e.cat/web/santmartisesgueioles/govern-obert-i-transparencia

Darrera actualització: 2.02.2017 | 11:22
Darrera actualització: 2.02.2017 | 11:22