El municipi en xifres

Dades generals de la població

  • Població (1/1/2019): 343 hab.
  • Extensió: 3,80 km²
  • P.J. Administratiu: IGUALADA
  • Comarca: Anoia

Us proposem una relació d'enllaços a diversos informes socioeconòmics i estadístics generats i actualitzats per diverses institucions de Catalunya:

Diputació de Barcelona 

Institut d'Estadistica de Catalunya

Darrera actualització: 15.09.2020 | 08:30
Darrera actualització: 15.09.2020 | 08:30